WaRcRaFt-LeGeNd -.-

Profese

04.09.2009 06:02

Alchemy

 

Achymista mixuje bylinky, a vytváří tak lektvary s rozličnými efekty. Hráč může takto vytvořit lektvary zdraví, neviditelnosti, resistence proti živlům, many; oleje pro lepší účinek zbraní; a mnoho dalších.


Alchymie je užitečná pro všechny třídy postav. Bojovníci mohou využít alchymii pro vytvoření uzdravovacích lektvarů, zatímco kouzelníci si vytvoří lektvary, jež jim doplní manu nebo je jinak posílí v oblasti magie. Alchymie je zábavná profese, která vám umožňuje tvořit lektvary pro sebe, prodávat je ostatním nebo dávat členům party a kamarádům. Alchymisté jsou milováni, když se dělí o své výplody.
 

Stáváme se alchymistou
Nejdříve ze všeho musíte najít trenéra Alchymie. Můžete se zeptat ostatních hráčů, kde ho najít, pokud s tím máte problémy. Tito trenéři se často nachází poblíž trenérů Herbalismu.


Nepotřebujete žádné speciální drahé zařízení nebo pomůcky kromě potřebných surovin. Alchymie ale vždy vyžaduje prázdné flaštičky k vytváření lektvarů. Alchymii můžete provozovat kdekoli.
 

Sbírání ingrediencí
Pokud si přejete být alchymistou, měli byste už být herbalistou. Je možné provozovat alchymii, aniž byste uměli herbalismus, pokud si suroviny budete kupovat nebo vás budou zásobovat ostatní hráči. Ale většinou není příliš moudré být alchymistou a nebýt současně i herbalistou.


Lektvary jsou vytvářeny z bylinek. Budete si ale potřebovat koupit také různé jiné požadované suroviny od určitých obchodníků, stejně jako je nalézat u monster, rybařením, v truhlách nebo od ostatních hráčů.
 

Získání nových receptů
Trenér alchymie vás naučí mnoho receptů. Ale ne všechny recepty získáte od něj. Další naleznete u zabitých monster, v truhlách nebo (nejčastěji) od ostatních hráčů. Nezapomeňte říct svým přátelům, že jste alchymista, aby vám dávali recepty a suroviny, které najdou.
 

Další užitečné informace

  • Alchymisté mohou také měnit různé kovy na jiné.
  • Efekty jednotlivých lektvarů se nemohou sčítat, ale dají se bez problémů kombinovat účinky různých lektvarů a také ve spojení s ostatními buffy vaší postavy.

Alchymie pro zisk
Můžete prodávat své lektvary ostatním hráčům. Připravte si větší počet lektvarů a poté pro ně určete dobrou cenu. Můžete s cenami experimentovat, než najdete tu správnou (nebo se zkuste zeptat ostatních). Informujte hráče o výhodách vašich lektvarů a proč by si je měli koupit. Některé jsou samozřejmě oblíbenější než jiné. Lektvary zdraví mají rádi všichni!
 

 

Blacksmithing

 

Kováři potřebují kovové kvádry od minerů a pracují s nimi tak dlouho, až je zpracují do mocných zbraní a slušivých brnění. Existuje mnoho unikátních zbraní a jiných věcí, které nemohou být ve hře žádným způsobem nalazeny ani u obchodníků nebo monster, ale mohou být pouze vytvořeny právě kováři. Kováři mohou vytvářet zbraně, kovová brnění pro Paladiny nebo Warriory a různé předměty určené k obchodování. Mohou také vytvořit speciální brousky, jež mohou být použity k dočasnému zvýšení damage zbraně. Je také v jejich moci vytvořit množství předmětů určených jako ingredience pro jiné profese, například Enchanting.


Pakliže plánujete být kovářem, měli byste už být minery. Ti sbírají rudu a slévají ji do kvádrů, které tvoří základ většiny kovářských předmětů. Recepty kovářů často obsahují také drahokamy, které mohou být nalezeny na různých místech. Nejčastěji si je kováři kupují od jiných hráčů. Některé recepty také obsahují kůži, kterou si budete muset koupit od skinnerů.


Blacksmithing je skvělý skill pro Paladiny nebo Warriory, kteří ho mohou využít na tvorbu svého vlastního vybavení. Je také dobrý k vydělání peněz prodáváním zbraní a brnění třídám postav, jež ho mohou používat


 

Stáváme se kovářem

Nejdříve ze všeho musíte najít blacksmithing trenéra. Můžete se zeptat ostatních lidí, kde ho máte hledat. Většinou jsou tito trenéři poblíž kováren nebo kovadlin. Poté, co se naučíte základní blacksmithing skill, otevřete knihu schopností (klávesou "p") a podívejte se na ikonu "Blacksmithing", jež byla nyní přidána mezi vaše schopnosti. Teď si potřebujete koupit "blacksmithing hammer" (kovářské kladivo). Ta jsou většinou prodávána "trade merchanty" nebo jinými obchodníky v okolí blacksmithing trenérů. Vždy musíte mít kladivo s sebou, když chcete ukovat libovolný předmět. Některé předměty však nevyžadují ke svému ukování blízkost kovadliny.

Specializace

Na vyšších úrovních mají hráči možnost specializovat se na Armorsmithe (kováři brnění) nebo Weaponsmithe (kováři zbraní). Dále se Weaponsmithové mohou specializovat na Swordsmithe (kováři mečů), Axesmithe (kováři seker) nebo Hammersmithe (kováři kladiv). Rozhodněte se sami, co je pro vás důležité, jako třeba zbraně vs. brnění. Po specializaci budete moci tvořit velmi mocné a velmi cenné předměty v daném oboru.

 

 Enchanting

 

Echanteři používají své magické formule k trvalým posilněním zbraní, brnění a jiného vybavení. Tato profese vyžaduje použití speciálních ingrediencí, které mohou být získány jen a pouze disenchantováním magických předmětů. Použitím takto získaných ingrediencí mohou Enchanteři itemy velmi posílit.


Enchanting je vysoko-úrovňová profese, jež vyžaduje mnohem více práce než ostatní profese. Enchanteři netvoří předměty přímo svým skillem, ale jen vylepšují předměty již existující.


Aby získali vyšší úroveň svého skillu, musí enchanteři často a opakovaně očarovávat předměty jak své, tak svých přátel, prodávat tato očarování ostatním hráčům, nebo je dokonce nabízet zdarma.


Další výzvou pro enchantery je sbírání magických předmětů pro disenchanting, aby získali potřebné ingredience pro enchanting. Mimoto musí enchanteři někdy spolupracovat s ostatními profesemi, když chtějí získat některé z vzácnějších ingrediencí.

 

Úrovně enchantera:

Stejně jako u ostatních tradeskillů jsou čtyři úrovně enchantingu - Apprentice, Journeyman, Expert a Artisan. Budete se jako enchanter muset velmi snažit, abyste se probil tímto žebříčkem nahoru, a získal tak přístup k těm nejmocnějším očarováním.

 

Stáváme se enchanterem
Profesi vás naučí enchanting trenér. Pak stačí najít v knize schopností příslušnou ikonku pro enchanting a disenchanting a zábava může začít (knihu schopností standardně otevřete okamžitě klávesovou zkratkou "P").


Enchanteři často také potřebují specifické pomůcky, které si mohou sehnat jen od trade merchantů. Také je na většinu formulí zapotřebí runová měděná hůlka (runed copper rod) a později totéž ve stříbrném provedení (runed silver rod). Základní hůlku mohou koupit u kovářů a poté si ji sami očarují.
 

Disenchanting
Disenchant - "Extrahuje magické elementy z kvalitní (zelené) nebo ještě lepší zbraně či brnění. Během procesu zničí použitou zbraň nebo brnění."


Poté, co disenchantujete předmět, zobrazí se okénko, ve kterém můžete sebrat do inventáře předměty získané disenchantováním.


Schopnost Disenchant získáte, jakmile se naučíte od trenéra základnímu enchantingu. Ingredience získané disenchantováním magického předmětu závisí na jeho typu a kvalitě (úrovni).


Brnění - Nejčastěji prach (někdy esence a když máte velké štěstí, tak střepina (shard)).


Zbraně - Nejčastěji esence (někdy prach a když máte velké štěstí, tak střepina).


Modré předměty - Střepina.


Purpurové předměty - Více střepin.


Enchanting formule vyžadují rozličné ingredience s tím, že na ty nejmocnější je potřeba také střepina.


Dávejte si pozor, abyste nedisenchantovali předmět, který si chcete nechat (protože disenchantováním se předmět zničí - ztratí).
 

Nacházení předmětů na disenchantování:

Odčarování
 
Skill Odčarování
 
Skill  
Strange Dust
Dream Dust
15 - 140 Greater Nether Essence
Illusion Dust
230 - 245  
Soul Dust
Soul Dust
140 - 170 Lesser Eternal Essence
Strange Dust
250 - 275  
Vision Dust
Vision Dust
175 - 225 Greater Eternal Essence
Large Astrall Essence
275 - 290  
Dream Dust
Small Astrall Essence
230 - 270 Small Glimmering Shard
Large Eternal Essence
90 - 115  
Illusion Dust
Small Eternal Essence
275 - 290 Large Glimmering Shard
Large Magic Essence
140 -150  
Lesser Magic Essence
Small Magic Essence
10 - 80 Small Glowing Shard
Large Mystical Essence
155 - 175  
Greater Magic Essence
Small Mystical Essence
80 - 100 Large Glowing Shard
Large Nether Essence
195 - 200  
Lesser Astral Essence
Small Nether Essence
105 - 145 Small Radiant Shard
Large Brilliant Shard
225 - 230  
Greater Astral Essence
Small Brilliant Shard
135 -150 Large Radiant Shard
Large Glimmering Shard
240 - 250  
Lesser Mystic Essence
Small Glimmering Shard
155 - 190 Small Brilliant Shard
Large Glowing Shard
265 - 290  
Greater Mystic Essence
Small Glowing Shard
175 - 200 Large Brilliant Shard
Large Radient Shard
290  
Lesser Nether Essence
Small Radient Shard
205 - 230 Nexus Crystal
Large Radient Shard
 300  
             

Enchanting
Vyberte příslušné očarování z nabídky a kliknšte na enchant ikonu v akčním panelu (nebo stiskněte příslušnou hotkey)). Pak již jen klikněte na předmět, který chcete očarovat. Můžete takto enchantovat předměty, které nese vaše postava nebo je máte v inventáři.


Způsob, jímž můžete očarovávat předměty ostatních hráčů (aniž by byť jen na vteřinu změnily majitele), je použití non-trade slotu na trade (obchodní) obrazovce. Řekněte druhému hráči, aby umístil svůj předmět do tohoto slotu. Pak použijte stejný postup, jako byste enchantovali svůj vlastní item. Oba potom stisknete tlačítko Trade a druhý hráč získá do svého inventáře zpět svůj předmět, ale již očarovaný. Metoda je naprosto bezpečná, nikdo se nemusí bát, že by mu enchanter chtěl jeho předmět ukrást. Proto je doporučeno nechávat si enchantovat své předměty právě tímto způsobem enchantery, které neznáte.
 

Engineering

 

Egineering se používá k dávání kovů a kamenů dohromady tak, aby se vytvořily výbušniny, pušky, teleskopy, náboje, mechaničtí draci, vodní helmy a spousta dalších zajímavých předmětů. Více než u kterékoli jiné profese vyžadují produkty Engineering hodně kroků k jejich dokončení. Bomby a dynamit jsou chlebem a máslem každého inženýra. Mnoho engineering receptů vyžaduje velké množství rozličných součástek předtím, než může být výsledný předmět vytvořen. Kvůli tomu musíte mít v batohu více místa než u ostatních profesí. Engineering je velmi zábavná a tvořivá profese. Můžete vyrobit všechny druhy potrhlých věcí, které je zábava používat a také ohromí a zabaví ostatní hráče.


Pokud se plánujete stát inženýrem, měli byste už být minerem. Mineři sbírají rudu a slévají ji do kvádrů, které jsou pak použity k vytvoření většiny engineering předmětů. Recepty engineering profese často obsahují drahokamy, které mohou být nalezeny na různých místech. Nejčastěji si je většina inženýrů kupuje (nebo dostává) od ostatních hráčů. Některé recepty také vyžadují kůži, kterou si budete muset koupit od skinnerů. Budete muset nalézt spoustu dalších podivných ingrediencí pro své recepty, většinu z nich získáte od jiných hráčů. Některé předměty mohou být také vyloveny rybařením nebo nalezeny u mrtvých monster či v truhlách.
 

Stáváme se inženýrem
Nejprve musíte najít engineering trenéra. Můžete se zeptat ostatních hráčů, kde ho máte hledat. Poté, co se naučíte základní engineering skill, otevřete knihu schopností (klávesou "p") a najděte ikonu "Engineering", která právě přibyla mezi vaše schopnosti.
 

Další informace
Engineering trenér má některé velmi dobré plány. Ale mnohem více zajímavějších a žádanějších plánů najdete u zabitých monster. Také si je budete moci kupovat od ostatních hráčů nebo vám je dají vaši přátelé, pokud nebudete mít dost štěstí a nenajdete si nějaké sami.

  • Můžete vytvořit výbušniny, kterými pak můžete v boji zranit přímo nepřítele nebo zasáhnout vybranou oblast. Máte možnost tyto předměty dát nebo prodat ostatním hráčům.
  • Dalekohledy nevyžadují Engineering skill ke svému použití.
    Gnomish a Goblin Engineering

Poté, co si budete myslet, že jste skutečně ovládli Engineering skill, bude vám nabídnuta šance specializoat se buď v gnómském nebo gobliním inženýrství. Až si vyberete Gobliny nebo Gnómy, budete muset nalézt toho správného trenéra. Pak vám budou nabídnuty questy k získání nových plánů pro vybranou školu engineering skillu. Pokud jste Goblin Engineer, můžete najít jiného hráče, jenž je Gnomish Engineer, se kterým máte možnost si vyměňovat předměty. Použít budete moci předměty obou škol! Příklady Engineering předmětů
 

Ukázkové předměty

 

 

Coarse Dynamite

- Způsobí od X do Y damage v okruhu Z yardů.

 

Big Bronze Bomb

- Způsobí od X do Y damage v okruhu Z yardů a omráčí cíle na N sekund.

 

Mechanical Squirrel

- Vytvoří mechanickou veverku, která vás bude všude sledovat jako váš mazlíček. Neslouží jinému účelu než zabavit ostatní hráče. Můžete veverky darovat nebo prodat. "Nedělá to nic, ale bože, je to tak roztomilý!"

 

Small Seaforium Charge

- Použijte výbušný prach na otevření zámků.

 

Goblin Land Mine

- Umístěte tyto miny na zem. Vybouchnou, když okolo nich projde nepřítel.

 

Explosive Sheep

- Vytvoří mechanickou ovečku, která doběhne k blízkému nepříteli a vybouchne.

 

Goblin Jumper Cables

- Kabely někdy dokáží elektrickým šokem oživit mrtvého hráče. Ale mějte se na pozoru, neboť jsou pouze v rané fázi vývoje a často vybuchují!

 

  Herbalism

 

Hrbalismus je takřka nezbytným předpokladem pro další tradeskill - Alchymii. Budete nacházet rozličné bylinky všude po světě, tak proč nemít tento skill a nevyužít toho? Alchymie je skvělý skill, který vám umožní vytvořit všechny druhy instatních a dočasných lektvarů, které zlepšují efektivitu vaší postavy v mnoha směrech.
 

Začínáme

Nejdříve ze všeho si schovejte oba skill pointy a najděte si cestu k nejbližšímu trenérovi herbalismu. Často jsou alchymisté situováni velmi blízko herbalistům, takže se můžete naučit oba k sobě blízké skilly ve stejné lokaci.

Obchody na herbs a alchemy

 

Jen některý obchody sem vybral, je jich daleko víc.
Herbalism obchody Alliance

Lokace Město/Vesnice Jméno
Souřadnice
Elwynn Forest Stormwind - Eldraeith - (46,78)
Elwynn Forest Stormwind - Felicia Gump - (64,60)
Dun Morogh Ironforge - Gwina Stonebranch - (55,58)
Teldrassil Darnassus - Chardryn
- (48,68)
Dustwallow Marsh Teramore Isle - Uma Bartulm
- (64,47)

 

 

Herbalism obchody Horde

Lokace Město/Vesnice Jméno
Souřadnice
Tirisfal Glade Undercity
- Katrina Alliestar
- (54,49)
Mulgore Thunder Bluff
- Nida Winterhoof
- (49,39)
Durotar Orgrimmar - Zeal'aya
- (55,39)
Tirisfal Glade Brill
- Selina Weston
- (61,50)

 

Nalezení bylinky
Jakmile se skill naučíte, můžete rovnou vyrazit. Herbalismus nepotřebuje k použití žádné další předměty. Hlídejte si ale, abyste měli dost místa v batohu pro všechny bylinky, které najdete. Pokud získáte hodně bylinek navíc, pro které nemáte využití, můžete si je uschovat v bance nebo je prodat jiným hráčům.


Poté, co se naučíte základní úroveň herbalismu, získáte schopnost "Find Herbs" (nalézt bylinky), která po aktivování zobrazuje blízké bylinky na minimapě jako žlutá kolečka. Použití této schopnosti je opravdu jednoduché, prostě ji aktivujte a dále se o ni již nemusíte starat. Avšak zkontrolujte si čas od času, že je stále aktivní (hráči ji často zapomenou znovu aktivovat po oživení se, když zemřou).


Pokud během svého dobrodružství spatříte žluté kolečko na minimapě, našli jste právě bylinku! Podržte nad ní na minimapě kurzor a vyskočí malé okénko informující vás, o jaký druh byliny se jedná. Pakliže se rozhodnete, že ji chcete získat, rozběhněte se přímo k ní. Ale dávejte si pozor na všechna monstra po cestě!


Bylinky mohou být nalezeny pod vodou a dokonce i v jeskyních.
 

Získání bylinky
Přibližte se k rostlině. Jakmile budete dostatečně blízko, akční kurzor se rozsvítí a můžete se pokusit sbírat bylinky. Pokud první pokus selže, zkuste to znovu. Všechny bylinky mají minimální požadavek skillu, který musíte mít, abyste to vůbec mohli zkusit. Pokud bude váš pokus úspěšný, objeví se malé okénko zobrazující obsah rostliny. Každá rostlina může obsahovat jednu až tři bylinky. Pravým tlačítkem na ně klikněte a ony se automaticky přesunou do batohu. Jakmile seberete bylinky, celá rostlina zmizí.
 

Úroveň jednotlivých bylinek
Každá rostlina vyžaduje určitou úroveň skillu v herbalismu, aby se hráč vůbec mohl pokusit posbírat z ní bylinky. V závislosti na úrovni rostliny můžete získat úroveň skillu, když se vám povede úspěšný pokus. Čím dále jste úrovní skillu od úrovně rostliny, tím menší je šance, že svůj skill vylepšíte. Skill požadovaný k úspěšnému posbírání bylinek také koresponduje s oblastmi, ve kterých mohou být nalezeny. Snadnější rostliny se vyskytují v nízko-úrovňových oblastech, zatímco ty obtížnější v zónách vyžadujících mnohem větší úroveň hráče.
 

Rostliny v různých lokacích
Je také důležité si uvědomit, že rozličné rostliny mohou být nalezeny na různém terénu. Pokud například hledáte Earthroot na dokončení lektvaru, vyplatí se pátrat po skalách, nikoli na otevřeném prostranství.

Otevřené louky - Peacebloom, Mageroyal, King's Blood

Pod stromy - Silverleaf, Briarthorn

Na skalách - Bruiseweed, Earthroot, Wild Steelbloom

V okolí budov - Bruiseweed

Na náhrobcích - Grave moss

Ve vodních oblastech - Stranglekelp
 

Herbalismus v party
Pokud jste ve skupině s dalším herbalistou, sdílejte spolu nalezené rostliny. Více lidí může zvýšit svůj skill na stejné rostlině, pokud se první osoba vyhne sebrání bylinek z rostliny. Poté, co se objeví okénko s obsahem rostliny, jednoduše stiskněte "Escape" a druhý hráč může sebrat rostlinu také a má šanci zvýšit svůj skill. Nesbírejte bylinky během boje. Počkejte, dokud je parta v bezpečí, než se rozběhnete k rostlině. Neběhejte za nimi také sami, aniž by o tom zbytek skupiny věděl. Pokud budou na cestě monstra, požádejte hráče ve skupině, aby vám pomohli vyčistit cestu. Zkrátka nedělejte kvůli sbírání bylinek nic, co by ohrozilo skupinu.
 

Leatherworking

 

Tato profese umožňuje hráčům pracovat s rozličnými kůžemi a kožešinami a zpracovávat je do kožených částí brnění stejně jako výrobních prvků potřebných pro tvorbu vysoko-úrovňových kovových brnění a posílených zbraní. Koželuhové jsou odpovědní za tvoru kožených předmětů pro třídy postav, které mohou nosit pouze kožené zbroje: Druidy, Huntery, Shamany a Rogues. Přestože Paladinové a Warrioři mohou nosit kožené brnění, většinou to neudělají, pokud ho náhodou nebudou chtít kvůli speciálním magickým vlastnostem a nebudou mít zrovna nic lepšího.

Stáváme se koželuhem
Měli byste už být skinnery, protože budete potřebovat kožešiny a kůže k tvorbě svých předmětů. Je možné být koželuhem, aniž byste byli skinnerem, pokud si budete kupovat ingredience od osatních hráčů. Ale není mnoho takových hráčů, protože to jednoduše není příliš moudré.
 

Ingredience receptů
Hlavní surovinou koželuhů jsou samozřejmě kůže a kožešiny. Ty získáte stahováním zvířat. Většinou ale tímto způsobem nezískáte dost kůže a kožešin, takže je budete kupovat od ostatních hráčů, stejně jako necháte své přátele sbírat je pro vás. Recepty také někdy vyžadují rozličné jiné ingredience jako barvy a vlákna koupená od obchodníků prodávajících věci k profesím. Můžete také někdy potřebovat vzácné drahokamy, které naleznete u mrtvých monster, v truhlách, těžbou, rybařením nebo vybíráním kapes (schopnost Rogue).

 

Kůže
Výsledek
3 Ruined Leather Scraps
- 1 Light Leather
4 Light Leather
- 1 Medium Leather
5 Medium Leather
- 1 Heavy Leather
6 Heavy Leather
- 1 Thick Leather
6 Thick Leather
- 1 Rugged Leather


 

Zpevnění brnění
Koželuhové mohou vytvořit zpevnění brnění, jež jsou alternativou k profesi Enchanting. Hráči si každopádně musí vybrat, zda chtějí mít na svých předmětech očarování nebo zpevnění, protože nelze mít obojí. Důležitý rozdíl je ten, že zpevnění brnění je permanentní. Můžete umístit silnější zpevnění brnění přes očarování nebo naopak (původní se tím zruší). Zpevnění může být použito pouze na boty, brnění, rukave a kalhoty.
 

Leatherworking
Leatherworking nepotřebuje žádné další vybavení k tvorbě předmětů, jako třeba kováři potřebují kovadliny. Koželuhové mohou pracovat, kde jen chtějí, dokud mají potřebné ingredience.
 

Další informace

  • Zpevnění brnění se nesčítají. Nové přemaže to staré, když je aplikováno. Můžete mít na jednom předmětů vždy jen jedno zpevnění.
  • Očarování, vylepšení a zpevnění brnění se navzájem nesčítá. Stejně jako v předchozím případě nové vždy nahradí staré.
  • Na vyšších úrovních mají hráči možnost specializovat se jako koželuhové dračích šupin (Dragonscale Leatherworker), elementální koželuhové (Elemental Leatherowker) nebo kmenoví koželuhové (Tribal Leatherworker). Tito specialisté mohou vytvořit velice mocné a cenné předměty

  Mining

 

Takže chcete být minerem (horníkem)? Mining je vzrušující profese sbírající matriál pro blacksmithing a engineering. Samozřejmě ale nemusíte mít jednu z těchto profesí, abyste mohli být minerem. Jednoduše můžete sbírat suroviny a poté je prodávat ostatním hráčům, kteří mají ony profese. Budete nacházet místa se surovinami po celém světě, tak proč na nich nevydělat? Většina lidí však kombinuje mining s blacksmithing nebo mining s engineering.

Stáváme se horníkem
Nejprve musíte najít mining trenéra. Poté, co se od něj naučíte základní mining, otevřete knihu schopností (klávesou "p") a najděte ikonu "Find Minerals" (najdi horniny), která přibyde k vašim schopnostem. Díky tomu se vám budou na minimapě zobrazovat blízká minerálová ložiska jako žlutá kolečka.


Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.Blizzard - E N T E R T A I N M E N T

S.R.O.